Contact en ANBI

Contact

Voor informatie over onze Stichting of wat de Boemerang vakantieweek precies inhoudt: bel of mail/schrijf ons en u krijgt de informatie toegestuurd. Tel. 0485 54 00 99. E-mail: secretaris@jeugdkamp-boemerang.nl

Secretariaat en contactgegevens:
Stichting Jeugdkamp Boemerang
p/a Mr. J. Smedema
Logterberge 6,
6591 HH Gennep
Tel. 0485 54 00 99
Mobiel: 06 53 34 76 44
E-mail: secretaris@jeugdkamp-boemerang.nl
Website: www.jeugdkamp-boemerang.nl

ANBI-gegevens

Naam van de organisatie
Stichting Jeugdkamp Boemerang

KvK nummer
17116383  Uittreksel Kamer van Koophandel dd 20-12-2021 ontvangt u op verzoek.

RSIN nummer
808398544

IBAN
NL25RABO 0110 54 92 44

Doelstelling
Het jaarlijks organiseren van een vakantiekamp teneinde kinderen die in een problematische opvoedingssituatie verkeren en/of in wier leefomgeving zich problemen voordoen met betrekking tot een anders dan alledaagse beleving van de vrije tijd gedurende de zomermaanden van de basisschool, in staat te stellen een aantal dagen er op uit te gaan en buitenshuis te verblijven zodanig dat zij daarvan voldoening en plezier kunnen ervaren; en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
 
Beleidsplan
Klik hier voor het beleidsplan.

Financiële verantwoording:
Lees hier de financiële gegevens 2013 tot en met 2020 van stichting Jeugdkamp Boemerang.