Voorwaarden en Inschrijven

Voorwaarden deelname
Er zijn een aantal voorwaarden aan de deelname verbonden:

- Voorlopig is er maar plaats voor maximaal 20 kinderen.

- De kinderen moeten voldoen aan de voorwaarden zoals ze zijn beschreven in het tabblad 'Over
  ons', waardoor ze niet in de gelegenheid zijn een fijne schoolvakantie te hebben.

- De leeftijdsgroep voor dit kamp is 7-12 jaar. 

- Het kind mag wel eerder aan ons vakantiekamp deelgenomen hebben; bij overschrijding van
  het aantal van 20 kinderen gaan de “nieuwe” kinderen voor.

- Per gezin mogen meer kinderen worden opgegeven.

- Uitsluiting van deelname is mogelijk bij zware lichamelijke handicaps of gedragsproblemen

- Het kind moet woonachtig zijn in noordelijk Noord Limburg of het Land van Cuijk.

Hoe geeft u een kandidaat voor de Boemerang/SKJ vakantieweek op?

U kunt het inschrijfformulier vanaf begin april opvragen via tel. 0485 54 00 99 of e-mail: secretaris@jeugdkamp-boemerang.nl

Inschrijving per e-mail geniet onze voorkeur. Scan het volledig ingevulde formulier in en mail dit naar contactpersoon@skj.nl

De plaatsen worden verdeeld op volgorde van inschrijving: inschrijfformulieren die op dezelfde dag binnen komen, hebben evenveel voorrang.
De inschrijvingen openen begin april 2019.
Vanaf maandag 16 april worden alle inschrijvingen, die tot die tijd binnen zijn gekomen, door SKJ beoordeeld en toe- of afgewezen.

Deelname aan het kamp is pas definitief als de kandidaat de bevestigingsbrief heeft ontvangen; deze brieven gaan begin mei de deur uit. Tot die tijd even geduld s.v.p.

Betaling.
Rotaryclub Cuijk draagt zorg voor de betaling van de kosten van het kamp en het t-shirt. Op het t-shirt staat het thema van dat jaar (voorkant) en het kamp afgebeeld (achterkant).

Eerstvolgende Boemerang vakantieweken in 2019:

Er kan gekozen worden uit twee weken; de data zijn:

Zondag 21 juli t/m vrijdag 26 juli 2019
OF
Zondag 28 juli t/m vrijdag 2 augustus 2019