Voorwaarden en Inschrijven

De Boemerang vakantie weken 2019 zitten vol.

De eerstvolgende Boemerang vakantieweken in 2020 worden begin 2020 bekend gemaakt.
U kunt uw wensen voor 2020 kenbaar maken via secretaris@jeugdkamp-boemerang.nl

Er zijn een aantal voorwaarden aan de deelname verbonden:

- Er is in principe maar plaats voor maximaal 20 kinderen.

- De kinderen moeten voldoen aan de voorwaarden zoals ze zijn beschreven in het tabblad 'Over
  ons', waardoor ze niet in de gelegenheid zijn een fijne schoolvakantie te hebben.

- De leeftijdsgroep voor dit kamp is 7-12 jaar. 

- Het kind mag wel eerder aan ons vakantiekamp deelgenomen hebben; bij overschrijding van
  het aantal van 20 kinderen gaan de “nieuwe” kinderen voor.

- Per gezin mogen meer kinderen worden opgegeven.

- Uitsluiting van deelname is mogelijk bij zware lichamelijke handicaps of gedragsproblemen

- Het kind moet woonachtig zijn in noordelijk Noord Limburg of het Land van Cuijk.


Voorwaarden deelname

Hoe geeft u een kandidaat voor de Boemerang/SKJ vakantieweek op?

U kunt het inschrijfformulier opvragen via deze link.
U kunt ook bellen met 0485 54 00 99 of een e-mail sturen naar  secretaris@jeugdkamp-boemerang.nl

Inschrijving per e-mail geniet onze voorkeur. Scan het volledig ingevulde formulier in en mail dit in verband met uw privacy rechtstreeks naar contactpersoon@skj.nl

De plaatsen worden verdeeld op volgorde van inschrijving: inschrijfformulieren die op dezelfde dag binnen komen, hebben evenveel voorrang.

Vanaf maandag 15 april worden alle inschrijvingen, die tot die tijd binnen zijn gekomen, door SKJ beoordeeld en toe- of afgewezen.

Deelname aan het kamp is pas definitief als de kandidaat de bevestigingsbrief heeft ontvangen; deze brieven gaan begin mei de deur uit. Tot die tijd even geduld s.v.p.

Betaling.
Rotaryclub Cuijk draagt zorg voor de betaling van de kosten van het kamp en het t-shirt. Op het t-shirt staat het thema van dat jaar (voorkant) en het kamp afgebeeld (achterkant).

Eerstvolgende Boemerang vakantieweken in 2019:

Er kan gekozen worden uit twee weken; de data zijn:

Zondag 21 juli t/m vrijdag 26 juli 2019
OF
Zondag 28 juli t/m vrijdag 2 augustus 2019

De eerstvolgende Boemerang vakantieweken in 2020 worden begin 2020 bekend gemaakt.