Voorwaarden en Inschrijven

Voorwaarden deelname

Er zijn een aantal voorwaarden aan de deelname verbonden:
- Er is in principe maar plaats voor maximaal 20 kinderen.
- De kinderen moeten voldoen aan de voorwaarden zoals ze zijn beschreven in het tabblad 'Over
  ons', waardoor ze niet in de gelegenheid zijn een fijne schoolvakantie te hebben.
- De leeftijdsgroep voor dit kamp is 7-12 jaar. 
- Het kind mag wel eerder aan ons vakantiekamp deelgenomen hebben; bij overschrijding van
  het aantal van 20 kinderen gaan de “nieuwe” kinderen voor.
- Per gezin mogen meer kinderen worden opgegeven.
- Uitsluiting van deelname is mogelijk bij zware lichamelijke handicaps of gedragsproblemen
- Het kind moet woonachtig zijn in noordelijk Noord Limburg of het Land van Cuijk.

Hoe geeft u een kandidaat voor de Boemerang/SKJ vakantieweek op?

Voor aanmelding uitsluitend graag het betreffende e-mailadres van de ouder(s) alsmede de voornaam en achternaam opgeven aan secretaris@jeugdkamp-boemerang.nl  Er komt dan bericht hoe te handelen!
In verband met de privacy regels is inschrijving uitsluitend mogelijk vop deze wijze. Voor vragen kunt u bellen met 06 53 34 76 44 of een e-mail sturen naar  secretaris@jeugdkamp-boemerang.nl

De plaatsen worden verdeeld op volgorde van inschrijving: aanmeldingen die op dezelfde dag binnen komen, hebben evenveel voorrang. Deelname aan het kamp is pas definitief als de kandidaat de bevestigingsbrief heeft ontvangen; deze brieven gaan begin mei de deur uit. Tot die tijd even geduld s.v.p.

Betaling.
Rotaryclub Cuijk draagt zorg voor de betaling van de kosten van het kamp. 

Er kan gekozen worden uit twee weken; de data zijn:
Zondag 31 juli t/m vrijdag 5 augustus 2022
OF
Zondag 7 augustus t/m vrijdag 12 augustus 2022

(Mogelijke) gevolgen coronavirus
De maatregelen die door de overheid zijn genomen in de aanpak van het coronavirus, hebben helaas ook gevolgen voor onze activiteiten. Wij blijven de ontwikkelingen volgen en bekijken de situatie van dag tot dag. Het duurt gelukkig nog even voordat de kampen van start gaan, dus vooralsnog houden we hoop dat alles in de zomer gewoon door kan gaan.
We kunnen ons voorstellen dat u desondanks twijfelt of het wel verstandig is om uw kind in te schrijven voor een kamp dit jaar. Hopelijk kunnen we deze twijfel wegnemen door u te verzekeren dat wij de adviezen en besluiten van de overheid en het RIVM volledig blijven volgen. Als dit betekent dat de kampen niet door kunnen gaan, laten wij u dit direct weten. U kunt uw kind dus met een gerust hart inschrijven.